KHẢO SÁT THÔNG TIN BỆNH VIỆN
LIÊN QUAN BỆNH COVID-19

Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời khai báo y tế này cũng là để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội Góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Cảm ơn sự hợp tác ủa Anh/Chị.

User Image
Thông tin người khai báo

(*)

(*)

(*)

(*)

(sẽ được đo tại cổng bệnh viên)

(*)

(*)